مرحله اول - معرفي

به سيستم نوبت ‌دهي اينترنتي بيمارستان شهيد مدني كرج آمديد

لطفاً قبل از شروع فرايند اخذ نوبت به موارد ذيل توجه بفرماييد.

  1. صفحه كليد خود را در حالت فارسي قرار دهيد.
  2. اطلاعات خود را بصورت صحيح و كامل وارد نماييد.درغيراينصورت سيستم از اختصاص نوبت به شما خودداري مي‌نمايد.
  3. در پايان فرايند اخذ نوبت، سيستم به شما كد رهگيري اعلام مي‌نمايد. خواهشمند است در هنگام مراجعه به درمانگاه، كد رهگيري را همراه داشته باشيد
  4. لطفاً 30 دقيقه قبل از شروع به كار درمانگاه، جهت پذيرش نهايي در محل حضور يابيد در غير اينصورت بيمارستان مسؤوليتي در قبال پذيرش شما نخواهد داشت.

  • آدرس: كرج - چهارراه طالقاني - بلوار ماهان - ميدان شهيد مدني
  • تلفن: 3-34427001-026
  • نمابر: 34426979-026
 
Version: 13920431 ©2012 Rayavaran ‍Co.